Ετήσια Συντήρηση

Posted on by

Ο χώρος παρακολουθείται σε όλη τη διάρκεια του έτους με προκαθορισμένες επισκέψεις και γίνεται επέμβαση μόνο όταν και όπου είναι απαραίτητο.