Χωματουργικές εργασίες

Posted on by

Το πρώτο στάδιο πριν την κατασκευή ενός κήπου είναι η δημιουργία ενός κατάλληλου υποστρώματος, εμπλουτισμένου με τα κατάλληλα στοιχεία ώστε να εξασφαλίζετε η μακροζωία των φυτών .

Διάφορες από τις εργασίες που ακολουθούνται είναι οι εξής:garden-786105_640

  • Καθαρισμός, απομάκρυνση ακατάλληλων υλικών , και εκσκαφή.
  • Προσθήκη νέου κατάλληλου χώματος ή άλλων υλικών (άμμος, τύρφη, λίπασμα κ.λ.π.).
  • Ισοπέδωση του χώματος και δημιουργία παρτεριών , επικλινών μερών κ.λ.π. σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη.
  • Δίκτυο αποστράγγισης.